• Hồ Thị Na
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0366396676
  • Email:
   nahothi@gmail.com
 • Nguyễn Thị Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0857910147
  • Email:
   nhatbaovan@gmail.com
 • Phạm Thị Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên - Tổ 4,5
  • Điện thoại:
   0947004558
  • Email:
   huyenviet81@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành: 09/2006

    

 • Phan Thị Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên thư viện
  • Điện thoại:
   01656441288
  • Email:
   haihoan88@gmail.com
 •  Trần Văn Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PCT Công đoàn-  Giáo viên - Tổ 4,5
  • Điện thoại:
    0973 827 012
  • Email:
   tranhoanhs@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

        

   Vào ngành:   09/2000

 • Lê Thị Vui
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên - Tổ 4,5
  • Điện thoại:
    01649  669 561
  • Email:
     lelethithivuivui@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

       

   Năm vào ngành: 09/2005

 • Nguyễn Thị Hoa Lê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên - Tổ 4,5
  • Điện thoại:
   0974087956
  • Email:
   nguyenhoalethst@gmail.com
 • Hà Huy Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên - Tổ 4,5
 • Lê Trang Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên - Tổ 4,5
  • Điện thoại:
   01643461174
  • Email:
   trangthist@gmail.com
 • Kiều HữuChung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
    TPTĐ, Giáo viên dạy Âm nhạc - Tổ 4,5
  • Điện thoại:
    0983056108
  • Email:
     hoachungthsq @gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành:   9/2001

 •  Lê Thị Thúy Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV dạy nhạc - Tổ 4,5
  • Điện thoại:
   0974 712 385
  • Email:
    thuyvan2604@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

        

   Vào ngành:   04/2009

 • Lê Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy tin- Tổ 4,5
  • Điện thoại:
   0976477134
  • Email:
   lehathst@gmail.com
 • Trương Thị Phấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên - Tổ trưởng tổ 4,5
  • Điện thoại:
   0978245117
  • Email:
   Truonghongphan74@gmail.com
 •  Phạm Thị Quỳnh Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
    Giáo viên - Tổ 4,5
  • Điện thoại:
   0983991501
  • Email:
    quynhthuong2607@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

      

   Vào ngành:   4/2009

    

Nội dung đang cập nhật...

Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 203